Sınavda uyulması gereken kurallar..

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavlara öğrenciler öğrenci kimlik kartlarıyla girmek zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartı yanında olmayanlar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Sınavda kalem, kalemtıraş, silgi, kalem ucu, hesap makinesi, cetvel vb. araç-gereçlerin alışverişi kesinlikle yapılmayacaktır.

Sınavlarda cep telefonları kapalı tutulmalı, hesap makinesi yerine kesinlikle kullanmamalıdır.

Sınav salonunu terk eden öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, sınavın bitiş saatine kadar bir daha sınav salonuna giremeyecektir.

Sınavlarda gözetmen öğretim elemanları gerekli gördükleri takdirde öğrencilerin yerini değiştirebilir, sınav kâğıdını alarak ilgili öğrenciyi dışarı çıkartabilir. Öğrenciler gözetmen öğretim elemanlarının uyarılarına uymak zorundadırlar.

Sınavda öğrencilerin oturdukları yerde ders ile ilgili/ilgisiz herhangi bir ders notu, kitap vb. materyal bulundurmaları kesinlikle yasaktır.

Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları, koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır.

Sınavların ilk 15 (onbeş) dakikası dolmadan öğrencilerin sınav salonunu terk etmesi kesinlikle yasaktır.

Sınav başladıktan 15 (onbeş) dakika sonra gelen öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.

v “Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesi (m) fıkrasına göre 1 veya 2 yarıyıl uzaklaştırma cezası gerektirir.

“Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak” Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesi (n) fıkrasına göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektirir.

“Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek” Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesi (j) fıkrasına göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası gerektirir.

                                                                                                                 

                                                                                                                    Doç. Dr. Hüseyin KIRIMOĞLU

                                                                                                                            Yüksekokul Müdürü

Comments are closed